EQA Adults 2023 (a nivell de professionals)

La setmana passada us feiem cinc cèntims de l’EQA d’adults a nivell d’equip. Aquesta setmana completem la informació explicant-vos les novetats a nivell de professional.

 1. Si parlem dels indicadors, podem dir en general que la majoria dels indicadors estan inclosos excepte:

Altres consideracions a tenir en compte:

 • Aquest any a l’EQA s’ha afegit un “nou” indicador, que és l’EQA0316 – Taxa d’inadequació de determinacions de vitamina D per 100 habitants el qual tindrà punts. Aquest indicador ja el calculàvem però no havia estat mai dins de l’EQA.
 • Els dos indicadors de treball social que veureu són nous, s’han reformulat de forma diferent respecte als dos indicadors d’equip que teníem, però donat que els indicadors de l’EQA treball social estan en procés de validació seran informatius aquest any..
 1. Si parlem de càlcul de metes dels subindicadors:

Novament, hem recuperat la metodologia del càlcul de metes de la variabilitat, un cop tenim meta mínima i meta màxima, a cada professional se li apliquen aquests passos:

 1. Meta màxima individual per pacient =truncament (meta màxima*detectats)(1)
 2. Meta mínima individual per pacient=truncament(meta mínima*detectats)(1) 
 3. Si mínima = màxima se li treu un pacient a la mínima (sempre que no quedi en negatiu).
 4. Les metes per pacient es tornen a percentatge dividint pels detectats, obtenint les metes i es comparen amb la resolució.
 1. Quin és el nostre basal?

Doncs aquest any, hem tornat als orígens, i tornem a utilitzar el basal el gener de l’any en curs.

 1. I per últim el càlcul del sintètic com l’hem fet?

Doncs, com l’any passat hem decidit seguir utilitzant la metodologia de l’esforç, i per tant, cada equip tindrà unes metes diferents segons el seu estat basal. L’objectiu del ICS seria meta mínima 500, màxima 700, doncs, apliquem les fòrmules del 60% de l’esforç a aquestes metes objectiu, respecte el basal de cada equip.

Publicat dins de EQA, Inici | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

EQA ADULTS 2023 (a nivell d’equip)

Aquest 2023 des de la direcció assistencial de l’ICS s’ha plantejat poder tenir els màxims indicadors possibles a l‘EQA per valorar la nostra qualitat assistencial i la salut dels nostres pacients.

 1. Si parlem dels indicadors, podem dir en general que la majoria dels indicadors estan inclosos excepte:

Altres consideracions a tenir en compte:

 • Aquest any a l’EQA s’ha afegit un nou indicador, que és l’EQA0316 – Taxa d’inadequació de determinacions de vitamina D per 100 habitants, el qual tindrà punts. Aquest indicador ja el calculàvem però no havia estat mai dins de l’EQA.
 • Els dos indicadors de treball social que veureu són nous, s’han reformulat de forma diferent respecte als dos indicadors d’equip que teníem, però donat que els indicadors de l’EQA treball social estan en procés de validació seran informatius aquest any.
 1. Si parlem de càlcul de metes dels subindicadors:

Novament, hem recuperat la metodologia del càlcul de metes de la variabilitat, on la meta mínima és sempre el percentil 20 (p20) de la distribució dels resultats (resolució) dels EAP, i la meta màxima mirem la variabilitat de l’indicador amb el coeficient de variació, i en funció del valor que ens doni, la meta màxima serà major o menor.

Coeficient de variacióCriteri per la meta màxima
0 – 0,1p50
0,1 – 0,2p60
0,2 – 0,3p70
> 0,3p80
 1. Quin és el nostre basal?

Doncs aquest any hem tornat als orígens, i tornem a utilitzar el basal de gener de l’any en curs.

 1. I per últim, el càlcul del sintètic com l’hem fet?

Doncs, com l’any passat, hem decidit seguir utilitzant la metodologia de l’esforç, i per tant, cada equip tindrà unes metes diferents segons el seu estat basal. L’objectiu de l’ICS seria meta mínima 500, meta màxima 700. Així doncs, apliquem les fórmules de l’esforç a aquestes metes objectiu respecte el basal de cada equip.

Publicat dins de EQA, Inici | Etiquetat com a , | 5 comentaris

Nou grup de fàrmacs al DBS Form: deshabituació tabàquica

Us informem que hem afegit un nou grup de fàrmacs al DBS Form, els fàrmacs per a la deshabituació tabàquica. Podeu fer consultes de forma general o, si entreu al detall, podreu filtrar segons fàrmac: Bupropion, Nicotina, Vareniclina i Citisinclina.

Esperem que us sigui d’utilitat.

Publicat dins de DBS, Inici | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Planifi.cat: programació proactiva de pacients crònics

Imaginem que podem delegar la programació proactiva de pacients crònics a un administratiu de referència o capçalera, que contacta amb ells, es preocupa de que vinguin a la consulta per  les revisions, gestiona si no venen a la visita i els torna a contactar…

Imaginem que el sanitari  defineix a l’ECAP quines són les proves i visites requerides, adaptant els protocols a cada pacient de manera fàcil i que es quedi desat si no hi ha canvis. I que un cop fet això només es preocupi de visitar al pacient quan ve, sabent que una persona de confiança gestiona que el pacient vingui quan toca.

Què és el Planifi.cat?

Planifi.cat és una eina de programació activa de pacients amb patologia crònica que pretén millorar la gestió clínica d’aquests pacients i també fer la programació de la demanda previsible d’una manera més eficient.

Els pacients amb malalties cròniques com la cardiopatia isquèmica, la insuficiència cardíaca, la diabetis, la hipertensió arterial etc., necessiten una sèrie de visites i proves protocol·litzades per fer-ne un seguiment correcte. Sovint veiem que es programen a les consultes d’atenció primària en repetides ocasions quan es podrien haver agrupat, tant les proves com les visites, de forma més eficient. Per exemple, l’any 2019, els pacients amb patologies cròniques es van visitar en 23 ocasions de mitjana amb el seu metge, la infermera, o atenció urgent del centre (mitjana de 10 visites amb metge, 10 visites amb infermera i 3 visites a urgències del centre d’atenció primària). 

Quins objectius té? 

 • Afavorir el control clínic de les malalties cròniques.
 • Abordatge proactiu dels pacients amb malalties cròniques a l’atenció primària.
 • Reagrupar les proves i visites de manera més eficient tant per a pacients com per a  professionals.
 • Treball en equip entre sanitaris i personal d’atenció a la ciutadania, garantint la confidencialitat.

Quins son els usuaris de l’eina? 

Els professionals assistencials, metges i infermeres, i administratius d’atenció primària. 

A quins pacients està adreçat? 

S’adreça a pacients amb malalties cròniques freqüents (cardiovasculars, diabetis, hipertensió arterial, pulmonars, etc.), corresponent a 2.254.265 persones assignades als equips d’atenció primària (32% de la població adulta). S’han fet grups o combinacions de malalties i per cada grup de patologies s’estableix un nombre i interval de visites i proves per tal d’afavorir el seu control.

Com funciona? 

 • Un algorisme informàtic, dissenyat a l’efecte, proposa les visites i proves de control segons les patologies de cada pacient.
 • Els professionals assistencials validen les visites i proves necessàries, i s’envia la proposta de manera automàtica als administratius.
 • Els professionals d’atenció a la ciutadania contacten amb cadascun dels pacients, de la manera més adequada, per fer la programació de visites i proves per tot un any. Els pacients rebran recordatoris de les visites del Planifi.cat així com fitxes informatives del seguiment que requereixen i explicacions de les preparacions de les diferents proves.

L’experiència es va iniciar progressivament l’any 2022 en 55 equips de la xarxa pública i concertada a Catalunya i actualment hi ha 158 equips d’atenció primària on s’està implementant. A dia d’avui més de 30.000 pacients han seguit la programació Planifi.cat.

Amb aquest circuit de programació pretenem aconseguir una millor gestió de les visites i un millor control dels pacients amb malalties cròniques, mitjançant treball en equip entre sanitaris i els professionals d’atenció a la ciutadania i implicant al pacient en la cura dels seus problemes de salut. Estem fent seguiment del projecte i avaluant-ne els resultats.

Us deixem l’enllaç a aquest vídeo de presentació del projecte Planifi.cat i un document amb informació de l’eina.

Publicat dins de SI9SAP | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Accessibilitat i Longitudinalitat

En aquesta nova entrada al blog us volem recordar que dins del vostre Sisap-ecap a part de la informació de l’EQA, EQPF, també podeu tenir informació de la vostra accessibilitat i longitudinalitat.

On? Doncs, a la pantalla d’inici, clicant a Qorg del menú

Quina informació puc obtenir?

Una pantalla similar a aquesta, on la longitudinalitat ve definida per aquests 2 indicadors :

CONT0002: % de pacients del teu contingent que es visiten sempre amb el mateix professional mèdic

VISUBA: % de pacient del teu contingent que es visiten en una agenda UBA de Medicina o d’infermeria (segons categoria professional), o sigui, en una agenda que no és ni d’urgències ni de reforç …

I l’Accessibilitat mesurada en 3 indicadors:

Accessibilitat a les 48 hores, als 5 dies i als 10 dies.

Aquests indicadors estan mesuren en l’últim mes quina probabilitat han tingut els teus pacients de ser visitats per a tu en el període que marca l’indicador. En l’exemple anterior veuríem que un pacient ha tingut un 46% de probabilitat de ser visitat als 2 dies, als 5 dies aquesta probabilitat ha augmentat a un 84% i als 10 dies els pacients han tingut visita amb el seu professional segur.

Publicat dins de Inici, SISAP-eCap | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Novetats a la pestanya “Vacunes” del DBSform

A continuació us detallem les novetats que hem anat incorporant en els darrers mesos a la pestanya de “Vacunes” del DBSform:

 • Hem separat els antigens vacunals de la meningitis C en l’antigen vacunal “Meningococ A i C”, en el “Meningococ ACYW” i en el “Meningococ C”.
 • Hem afegit l’antigen “Meningococ B” i l’antigen “Meningococ A”
 • Hem separat els antigens vacunals del pneumococ en l’antigen del “Pneumococ de 7 serotips”, en el “Pneumococ de 10 serotips”, en el “Pneumococ de 13 serotips”, en el “Pneumococ de 20 serotips” i en el “Pneumococ de 23 serotips”.
 • Hem separat els antigens del papiloma humà en l’antigen “VPH 2 serotips” i en el de “VPH 4 serotips”.
 • Hem afegit l’antigen vacunal de la “COVID-19”.
 • I per últim, hem afegit l’antigen vacunal de l’”Herpes Zoster”.

Recordeu que podeu fer llistats dels pacients que tinguin (“amb”) o no tinguin (“sense” ) els antigens que hagueu seleccionat, així com filtrar per la data de la darrera dosi posada i/o el nombre total de dosis posades que tingui el pacient.

Esperem que aquests canvis us siguin d’utilitat.

Publicat dins de DBS, Inici, Llistats | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Dates de caducitat de les prescripcions cròniques al DBSform

Des de fa unes setmanes podeu consultar al DBSform els pacients que tinguin prescripcions cròniques que hagin caducat en els 2 mesos anteriors o que estiguin a punt de caducar en els 2 mesos posteriors a la data en la que esteu fent la consulta.

El nou camp anomenat “Data caducitat prescripció crònica entre” el trobareu a la pestanya “Generals” tal i com podeu veure a la imatge:

Esperem que us sigui d’utilitat.

Publicat dins de DBS, Inici, Llistats | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Pantalla IMP per a professionals de la xarxa concertada

Per als equips de la xarxa concertada, us informem que  disposeu d’una nova pantalla a Sisap-Ecap per professionals amb el resutat i llistats de pacients no resolts per als Indicadors de Millora de la Prescripció (IMP).

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | 2 comentaris

Hem afegit als llistats de vacunació de la grip/COVID19 els pacients que han rebutjat la vacuna

Arrel d’una petició que ens van fer alguns territoris, hem afegit, als llistats que hi ha de les persones pendents de la vacunació de la grip o de COVID19, si ha estat rebutjada la vacuna.

Publicat dins de Inici | Deixa un comentari

ES PUBLIQUEN ELS INDICADORS DE MILLORA DE LA PRESCRIPCIÓ (IMP)

Els Indicadors de Millora de la Prescripció (IMP) són indicadors de prescripció activa que tenen l’objectiu d’ajudar als professionals a millorar l’adequació de la prescripció farmacèutica.

El professional poden visualitzar els IMP a través del la seva pantalla de l’EQPF a SISAP-ECAP, que ara apareixerà com EQPFi.

Quan al costat de l’indicador de l’EQPF existeix una creueta es podrà clicar sobre ella i  s’obriran els IMP definits; dels quals es podrà veure l’evolució dels pacients no resolts i treure el llistat corresponent per facilitar la seva revisió.

El professional també pot consultar la seva fitxa UMI amb la definició de l’indicador clicant sobre el codi de l’indicador marcat en blau.

S’estan treballant nous indicadors que s’aniran incorporant progressivament. 

A part d’aquesta visualització dels IMP a la pantalla EQPFi de SISAP-ECAP, també hi ha disponible la visualització de tots els IMP a Longview agregada a nivell d’EAP/SAP.

S’accedeix a través de l’apartat farmàcia/millora de la prescripció. Els professionals podeu accedir-hi a través de dades obertes de l’EAP.

Aquets IMP han estat treballats conjuntament per un grup multidisciplinar de professionals membres de la Unitat de Coordinació i Estratègia del Medicament (UCEM), de Sistemes d’informació d’Atenció Primària (SISAP) i dels grups de treball de l’Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF).

Publicat dins de Inici | Etiquetat com a , , | 3 comentaris