Canvi a l’indicador TIR005

Gràcies al suggeriment d’una professional d’un EAP vam detectar una errada a uns dels indicadors de tires de glicèmia, concretament el TIR005. Aquest indicador només incloïa pacients amb insulina ràpida amb menys de 22 tires/setmana, quan en l’últim algoritme Recomanacions sobre la indicació i freqüència de l’autoanàlisi de glicèmia capil•lar (ACG) en la Diabetis Mellitus (DM) s’ha d’incloure en la mateixa situació als pacients amb insulina intermitja .

Ja hem corregit l’errada i podeu consultar les dades com sempre a Longview i SISAP-eCAP.

Us animem a seguir comunicant-nos suggeriments, propostes o incidències sempre que ho necessiteu.

Publicat dins de Inici | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

La satisfacció dels pacients atesos a l’atenció primària

Fa unes setmanes vam publicar a Longview (Altres informacions > Satisfacció de l’usuari) els resultats de l’enquesta de satisfacció PLAENSA del 2021 per equip d’atenció primària (EAP), territoris i global de Catalunya. Si voleu saber-ne més (com es realitza l’enquesta, mida mostral, etc.) podeu consultar el següent enllaç per a tenir informació global.

El grau de satisfacció global se situa en un 7,14 tot i que s’observa una reducció d’un 9% respecte als resultats del 2018 (pre-pandèmics). L’enquesta consta de diversos ítems que poden ser interessants per conèixer diferents aspectes relacionats amb la satisfacció dels pacients atesos a l’atenció primària.

Aprofitant que ara disposem d’aquestes noves dades, vam voler analitzar també si aquesta satisfacció tenia relació amb algun dels indicadors d’organització dels EAP. Per això vam mirar la correlació entre els resultats de l’enquesta i una sèrie d’indicadors a nivell d’EAP. La següent figura mostra els resultats dels coeficients de correlació entre la satisfacció i els indicadors. Com s’interpreta? Si es veu el valor del coeficient de correlació vol dir que la correlació és estadísticament significativa. Com més gran és el número, major és la correlació. Si el color de la cel·la és verd vol dir que és una correlació directa (augmenta la satisfacció quan augmenta l’indicador) i si és vermell és que és inversa (disminueix la satisfacció quan augmenta l’indicador).

Així, veiem que una major longitudinalitat, una major accessibilitat i una major oferta de visita presencial es correlaciona amb una major satisfacció. Per contra, el % de visites 4CW, el % de visites en agendes d’urgències i el % de pacients que usen econsulta es correlaciona de forma inversa. Aquest últim indicador d’econsulta, però, s’ha d’interpretar en el context de la pandèmia on pot haver confusió amb l’accessibilitat (major percentatge d’econsulta secundari a una major dificultat per accedir a la visita presencial). 

Un cop s’ajusten els resultats per edat, sexe i nivell socioeconòmic, la significació estadística de les correlacions es manté.

Així, doncs, podem concloure que la longitudinalitat i l’accessibilitat no només aporten beneficis als pacients (descrits en múltiples estudis), sinó que també augmenten la seva satisfacció.

Publicat dins de Anàlisi, Inici | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

El càlcul de metes 2022 dels subindicadors de l’EQA pediàtric pels equips en detall.

Les metes dels subindicadors de l’ EQA de pediatria es recalculen de forma mensual  en funció de denominador de l’ indicador per tal d’ evitar intervals massa estrets entre metes mínimes i màximes en poblacions més reduïdes.

Mirem-ho en profunditat.

1. En primer lloc, per calcular aquestes metes agafem com a punt de partida per tot l’ ICS les dades de novembre del 2021. Per què novembre i no desembre? per evitar així la pujada que acostuma a produir-se durant l’ últim mes de l’any. A aquestes dades les anomenarem basals.

2. A continuació establim la meta mínima de cadascun dels subindicadors, aquesta correspon al percentil 20 (p20) de la distribució del basal dels equips.

3. Per altra banda, la meta màxima de cadascun dels subindicadors per tot l’ ICS aquest 2022 correspon al percentil 50 (p50) de la distribució dels basals dels equips.

4. Un cop tenim aquestes dues metes, les calculem aplicades a cada equip o professional segons la seva població assignada atesa mitjançant el càlcul de les metes per pacient. Aquestes es calculen amb la següent fórmula:

 • Meta màxima per pacient = meta màxima x denominador subind.
 • Meta mínima per pacient = meta mínima x denominador subind.

Aquest càlcul ens dona el nombre de pacients que ha de figurar al numerador del subindicador per arribar a cadascuna de les metes. Aquest càlcul sempre s’ arrodoneix al número sencer inferior. Per exemple, si el resultat és 4,8, la meta per pacient serà de 4.

En alguns casos podria ser que les metes màxima i mínima per pacient fossin la mateixa. En aquests casos el que fem és treure un pacient al denominador del subindicador per calcular la meta mínima per pacient (sempre que no surti un número negatiu). Quedaria així:

 • Meta màxima per pacient = meta màx. x denominador subind.
 • Meta mínima per pacient = meta mín. x (denominador subind. – 1)

5. Finalment, aquestes metes per pacients, les transformem en un percentatge que seran les metes mensuals de l’ equip per cada subindicador. Això ho fem de la següent manera:

Meta màx. equip = (meta màx. per pacient / (denominador subind)) x 100

Meta mín. equip = (meta mín. per pacient / (denominador subind)) x 100

Teniu em compte que si el resultat de la meta màxima es superior al 95 % no l’ aplicarem, ja que com a màxim posarem un 95%.

Per altra banda, establim que la meta mínima sigui com a màxim el 90 % de la meta màxima.

És per això que diem que, en funció del l’ equip i el mes hi poden haver metes diferents als subindicadors pediatria, ja que tenim en compte el denominador d’ aquests. Aquest canvi fa que les metes siguin més assequibles, sobretot en casos de denominadors baixos dels subindicadors o amb marges molt estrets i que abans eren molt difícils d’assolir.

En relació al càlcul del sintètic recordeu que existeix l’aplicació de l’esforç del 60%.

Publicat dins de AG, EQA, Inici | Etiquetat com a , , , | 1 comentari

Nous Indicadors de tires reactives en DM

Us informem que des de març d’aquest any disposeu de nous indicadors de tires reactives en DM. Alguns s’han adaptat i d’altres s’han creat de nou a partir de l’últim algoritme Recomanacions sobre la indicació i freqüència de l’autoanalisi de glicèmia capilar (ACG) en la Diabetis Mellitus (DM) del Departament de Salut.

Els teniu disponibles, com és habitual, a la pestanya Gestió Clínica de Longview Web i a la pestanya Altres de SISAP-eCAP.

Longview

SISAP eCAP
Publicat dins de Inici | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Sistema d’informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC)

El passat 21 de juny es va posar en marxa el lloc web de SIVIC (Sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions a Catalunya). De moment, el SIVIC està centrat en les infeccions respiratòries agudes (IRA) però es preveu que de mica en mica vagi incorporant més informació. Es tracta de l’evolució i fusió del sistema PIDIRAC, de l’antic web del Diagnosticat i de dadescovid.cat.

Al web es presenten les taxes dels diagnòstics clínics d’IRA de l’ECAP (el que en diem vigilància sindròmica universal perquè té en compte tots els diagnòstics fets a Catalunya) i es combina amb la vigilància microbiològica dels 33 EAP sentinella que recullen unes 300 mostres setmanals entre els pacients amb símptomes d’IRA per a confirmació al laboratori de diferents virus, com SARS-CoV-2, grip, VRS, rinovirus, parainfluenza, etc. Amb aquestes dues dades (diagnòstics totals d’IRA i confirmació microbiològica sentinella) es poden calcular les taxes poblacionals estimades de diferents virus. Per exemple: 

A més, el web recull també part de la informació sobre covid-19 que hi havia a dadescovid i s’afegeixen dades de seqüenciació de variants de SARS-CoV-2, on podem veure que la variant BA.5 ja és majoritària a Catalunya:

Finalment, el web de SIVIC incorpora una interpretació de la situació epidemiològica i una pestanya amb comparacions per grups d’edat, sexe i nivell socioeconòmic.

Si en teniu l’oportunitat, doneu-hi un cop d’ull. Segur que trobeu el lloc interessant!

Publicat dins de Diagnosticat | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Indicadors accessibilitat SISAP-ECAP

Us informen que per una incidència tècnica hem hagut de deixar de mostrar els indicadors de la vostra Accessibilitat a les 48h, 5dies i 10 dies, que podíeu consultar a SISAP-ECAP a la pestanya Qorg.
En aquesta pestanya, actualment, només visualitzareu 2 indicadors relacionats amb la longitudinalitat.

Publicat dins de Avisos, Inici | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Despublicació dels llistats relacionats amb la COVID19 a SISAP-ECAP

A partir del proper dilluns dia 25/04/2022, despublicarem de les pantalles del SISAP-ECAP els següents llistats relacionats amb la COVID19:

(A) Campanya grip 2021-22 i dosi de reforç de la COVID19

(B) Llistat pacients Coronavirus

(E) Persones amb indicació de vacunació de la COVID19 a la comunitat (segons fase)

(F) Menors de 0 a 15 anys amb grau de discapacitat >65 (vacunació cuidadors)

(G) Estat Vacunal dones amb diagnostic embaras els ultims 9 mesos

(H) Llistat de resultats de proves d’infecció activa per COVID19

(I) Persones vacunades a l’estranger de COVID sense marca comercial

Els usuaris i rols que es veuran afectats són els següents:

UsuariServeiLlistats
Professionals assistencialsEAP i pediatriaA, B, C, D, E, F
RUPEAP i pediatriaA, G, B, H, D,C, E, F
RSAPTècnicsA, G, B, H, D, C, E, F
UAU amb rol SISAPEAP i pediatriaA, G, H, C, E, F
RUPASSIRG

Es mantindran de moment els llistats de:

(C) Cens de treballadors de residències

(D) Llistat Residencies

També es mantenen les alertes de la vacunació de la COVID19 a ECAP.

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Nous indicadors de plans de cures

Us informem que ja estan publicats a Longview els nous indicadors de plans de cures. Els trobareu a la pantalla Gestió Clínica → Infermeria → Pla de Cures. Els podeu consultar també accedint a “Dades obertes del vostre equip”, des de la pantalla de Sisap-eCAP (imatge adjunta). Aquests nous indicadors reflecteixen l’activitat feta amb terminologia ATIC, la qual es treballa dins del procés integral d’ARES.
En aquests moments disposem de 24 indicadors i subindicadors publicats i estem pendents d’acabar de construir i validar algun més.
Podeu consultar dades fins a professional i teniu dues poblacions diferents per consultar:  no institucionalitzats i atesos i Institucionalitzats i atesos.
Esperem us siguin d’utilitat. No dubteu a comunicar-nos qualsevol incidència o dubte que us sorgeixi.

Publicat dins de Inici, Pla de cures | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Canvis en el càlcul de la metodologia dels EQA 2022

Des d’avui podreu veure que han canviat els resultats dels indicadors dels diferents EQA.  Això es deu a que un cop revisades i publicades les dades d’aquest any, hem observat que proposar unes metes dels subindicadors més baixes respecte l’any anterior, en molts casos fa que la tendència sigui a l’empitjorament dels resultats i podria suposar un empitjorament en la salut dels nostres pacients. Valorat amb la Direcció Assistencial d’Atenció Primària, en lloc de calcular els subindicadors com s’havia proposat pel 2022 segons el P10-P30 de l’estat basal (novembre del 2021), es demanarà un P20-P50 de l’estat basal.

En relació al càlcul del sintètic dels EQA no s’han modificat metes ni tampoc l’aplicació de l’esforç del 60%.

Consulteu el post de juliol del 2022 sobre el càlcul de metes de l’ EQA pediàtric.

Publicat dins de AG, EQA, Inici | Etiquetat com a , | 4 comentaris

EQA 2022

Fa un parell de setmanes que s’ha actualitzat al SISAP-ECAP el nou EQA d’adults d’aquest 2022. En aquest post intentarem explicar les novetats:

 • S’han puntuat 3 indicadors més respecte el 2021, per tant, en total aquest any s’han prioritzat 18 indicadors (seguiment de pacients crònics, prevenció primària i prevenció quaternària)

Els indicadors que tornen a tenir punts són:

   • Cribratge de Consum d’alcohol
   • Bon control del hipotiroidisme
   • L’ús incorrecte del PSA en majors de 70 anys.
  • Fins ara, les prevalences esperades estaven dins dels indicadors afectant al seu resultat, perquè al principi de tot hi havia molta heterogeneïtat en el registre. Amb el pas del temps, les prevalences esperades només afecten negativa i injustament a zones rurals, mentre que en equips grans és molt més homogeni. És per això que aquest any les hem separat de l’assoliment de l’indicador, i ara el resultat de l’indicador és el Numerador/ denominador *100.
  • Hem creat nous indicadors específics de detecció de les principals patologies que s’atenen a l’Atenció Primària. Aquests nous indicadors els trobareu a la pestanya Detecció. 

EQD0901 – Detecció d’HTA
EQD0902 – Detecció d’ amigdalitis i otitis agudes
EQD0903 – Detecció de refredat, bronquitis aguda i grip
EQD0904 – Detecció gastroenteritis aguda
EQD0905 – Detecció d’infeccions del tracte urinari (ITU)
EQD0906 – Detecció d’altres patologies
EQD0907 – Detecció de sobrepès i obesitat
EQD0908 – Detecció de pacients ATDOM
EQD0913 – Detecció de la MCV
EQD0914 – Detecció de la FA
EQD0915 – Detecció de la DM2
EQD0916 – Detecció de la MPOC
EQD0917 – Detecció de l’asma

  • En els indicadors de control de la pressió arterial hem aconseguit fer un canvi important, que molts de vosaltres ens demanàveu, tenir en compte els valors de MAPA i AMPA i no només els valors de pressió arterial de la consulta. I s’ha prioritzat els valors segons l’evidència clínica, us deixem un algoritme que ens ajuda a resoldre els indicadors.

  • La metodologia de càlcul de metes, aquest any no s’ha modificat respecte l’any passat, l’únic que hem fet diferent és recuperar el mes de basal (novembre del 2021). Podeu recuperar el post amb la informació de la metodologia utilitzada a https://si9sapics.wordpress.com/2021/03/12/eqa-2021/
Publicat dins de AG, EQA, Inici | Etiquetat com a , | 3 comentaris