Accessibilitat i Longitudinalitat

En aquesta nova entrada al blog us volem recordar que dins del vostre Sisap-ecap a part de la informació de l’EQA, EQPF, també podeu tenir informació de la vostra accessibilitat i longitudinalitat.

On? Doncs, a la pantalla d’inici, clicant a Qorg del menú

Quina informació puc obtenir?

Una pantalla similar a aquesta, on la longitudinalitat ve definida per aquests 2 indicadors :

CONT0002: % de pacients del teu contingent que es visiten sempre amb el mateix professional mèdic

VISUBA: % de pacient del teu contingent que es visiten en una agenda UBA de Medicina o d’infermeria (segons categoria professional), o sigui, en una agenda que no és ni d’urgències ni de reforç …

I l’Accessibilitat mesurada en 3 indicadors:

Accessibilitat a les 48 hores, als 5 dies i als 10 dies.

Aquests indicadors estan mesuren en l’últim mes quina probabilitat han tingut els teus pacients de ser visitats per a tu en el període que marca l’indicador. En l’exemple anterior veuríem que un pacient ha tingut un 46% de probabilitat de ser visitat als 2 dies, als 5 dies aquesta probabilitat ha augmentat a un 84% i als 10 dies els pacients han tingut visita amb el seu professional segur.

Publicat dins de Inici, SISAP-eCap | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Novetats a la pestanya “Vacunes” del DBSform

A continuació us detallem les novetats que hem anat incorporant en els darrers mesos a la pestanya de “Vacunes” del DBSform:

 • Hem separat els antigens vacunals de la meningitis C en l’antigen vacunal “Meningococ A i C”, en el “Meningococ ACYW” i en el “Meningococ C”.
 • Hem afegit l’antigen “Meningococ B” i l’antigen “Meningococ A”
 • Hem separat els antigens vacunals del pneumococ en l’antigen del “Pneumococ de 7 serotips”, en el “Pneumococ de 10 serotips”, en el “Pneumococ de 13 serotips”, en el “Pneumococ de 20 serotips” i en el “Pneumococ de 23 serotips”.
 • Hem separat els antigens del papiloma humà en l’antigen “VPH 2 serotips” i en el de “VPH 4 serotips”.
 • Hem afegit l’antigen vacunal de la “COVID-19”.
 • I per últim, hem afegit l’antigen vacunal de l’”Herpes Zoster”.

Recordeu que podeu fer llistats dels pacients que tinguin (“amb”) o no tinguin (“sense” ) els antigens que hagueu seleccionat, així com filtrar per la data de la darrera dosi posada i/o el nombre total de dosis posades que tingui el pacient.

Esperem que aquests canvis us siguin d’utilitat.

Publicat dins de DBS, Inici, Llistats | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Dates de caducitat de les prescripcions cròniques al DBSform

Des de fa unes setmanes podeu consultar al DBSform els pacients que tinguin prescripcions cròniques que hagin caducat en els 2 mesos anteriors o que estiguin a punt de caducar en els 2 mesos posteriors a la data en la que esteu fent la consulta.

El nou camp anomenat “Data caducitat prescripció crònica entre” el trobareu a la pestanya “Generals” tal i com podeu veure a la imatge:

Esperem que us sigui d’utilitat.

Publicat dins de DBS, Inici, Llistats | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Pantalla IMP per a professionals de la xarxa concertada

Per als equips de la xarxa concertada, us informem que  disposeu d’una nova pantalla a Sisap-Ecap per professionals amb el resutat i llistats de pacients no resolts per als Indicadors de Millora de la Prescripció (IMP).

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | 2 comentaris

Hem afegit als llistats de vacunació de la grip/COVID19 els pacients que han rebutjat la vacuna

Arrel d’una petició que ens van fer alguns territoris, hem afegit, als llistats que hi ha de les persones pendents de la vacunació de la grip o de COVID19, si ha estat rebutjada la vacuna.

Publicat dins de Inici | Deixa un comentari

ES PUBLIQUEN ELS INDICADORS DE MILLORA DE LA PRESCRIPCIÓ (IMP)

Els Indicadors de Millora de la Prescripció (IMP) són indicadors de prescripció activa que tenen l’objectiu d’ajudar als professionals a millorar l’adequació de la prescripció farmacèutica.

El professional poden visualitzar els IMP a través del la seva pantalla de l’EQPF a SISAP-ECAP, que ara apareixerà com EQPFi.

Quan al costat de l’indicador de l’EQPF existeix una creueta es podrà clicar sobre ella i  s’obriran els IMP definits; dels quals es podrà veure l’evolució dels pacients no resolts i treure el llistat corresponent per facilitar la seva revisió.

El professional també pot consultar la seva fitxa UMI amb la definició de l’indicador clicant sobre el codi de l’indicador marcat en blau.

S’estan treballant nous indicadors que s’aniran incorporant progressivament. 

A part d’aquesta visualització dels IMP a la pantalla EQPFi de SISAP-ECAP, també hi ha disponible la visualització de tots els IMP a Longview agregada a nivell d’EAP/SAP.

S’accedeix a través de l’apartat farmàcia/millora de la prescripció. Els professionals podeu accedir-hi a través de dades obertes de l’EAP.

Aquets IMP han estat treballats conjuntament per un grup multidisciplinar de professionals membres de la Unitat de Coordinació i Estratègia del Medicament (UCEM), de Sistemes d’informació d’Atenció Primària (SISAP) i dels grups de treball de l’Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF).

Publicat dins de Inici | Etiquetat com a , , | 3 comentaris

Indicadors administratius

Us informem que, des d’avui teniu disponibles els primers indicadors de l’activitat administrativa dels i les professionals administratius d’atenció primària i la població assignada a una UAS. Dins l’apartat de Gestió Clínica seran visibles els resultats globals de l’equip d’atenció primària i els individuals de cada professional per a l’equip directiu. També cada professional podrà accedir als seus propis resultats des del Sisap Ecap. Cal tenir en compte que, en aquest moment, només apareixerà l’activitat d’aquelles persones que formen part de la plantilla estructural de l’equip.

Aquesta és només la primera passa per a la construcció d’un marc d’anàlisi de l’activitat dels professionals administratius dels equips d’atenció primària, que va més enllà del que queda recollit en una agenda i del propi concepte de visita. La pretensió es visibilitzar i posar en valor la tasca d’aquests professionals per poder adequar els recursos i els processos en els que intervenim des de l’anàlisi de la nostra activitat.

Indicadors administratius:

Població assignada a una UAS:

Publicat dins de Inici | 2 comentaris

Evolució de la incidència de malalties cròniques durant la pandèmia

Fa uns dies vam compartir el pre-print d’un estudi (que actualment està en revisió per parells en una revista científica) sobre l’evolució durant la pandèmia del diagnòstic de 7 malalties cròniques a l’atenció primària de Catalunya.

En l’article descrivim que, durant el 2020, es va reduir la incidència de nous diagnòstics registats de diabetis mellitus tipus 2 (DM2), asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC),  insuficiència cardíaca (IC), cardiopatia isquèmica (CI), hipertensió (HTA) i hipercolesterolèmia. La MPOC va ser el diagnòstic que més va caure (un 60%) i la IC el que menys (14%de reducció) mentre que la resta van disminuir al voltant d’un 30%. En el següent gràfic es veu bastant bé la caiguda de diagnòstics que es produeix coincidint amb el confinament domiciliari del 2020:

L’estudi no només es centra en allò que va passar el 2020, sinó que fem seguiment fins fins a finals d’agost del 2022. Després de 2 anys de seguiment, veiem que algunes d’aquestes malalties han recuperat el nivell diagnòstic previ a la pandèmia, excepte l’asma i la MPOC. Això pot ser degut a la limitació de les espirometries que s’ha fet durant la pandèmia. En aquesta figura on es presenta l’acumulat mensual dels 7 diagnòstics analitzats es veu força bé en quines malalties estem a nivells de diagnòstic (o superior) als del 2019 i en quines encara no:

L’increment del nombre d’alguns dels diagnòstics registrats durant el 2021 i el 2022  ha compensat la reducció del 2020 en el cas de la diabetis i la IC. Pel que fa a la hipercolesterolèmia, a més, s’ha observat un excés de diagnòstics. En la figura de sota es veu quin seria el nombre acumulat de diagnòstics esperats des del primer dia de la pandèmia i els observats acumulats reals durant la pandèmia. Podem veure aquest excés que comentàvem, les “compensacions” i també els que encara no s’han recuperat.

Cal tenir en compte que les compensacions podrien ser també fruit d’un empitjorament de la salut de la població durant la pandèmia. És a dir, que l’augment de diagnòstics sigui per un increment real en la incidència com a conseqüència de la pandèmia o les mesures. En aquest sentit, l’excés de diagnòstics d’hipercolesterolèmia podria ser un indicador d’això, però també podria ser degut a una menor adequació diagnòstica. Cal fer més estudis per aprofundir en les possibles explicacions d’aquest increment. Tot i això, en l’anàlisi dels indicadors de l’EQA sí que s’observa una reducció de l’adequació diagnòstica durant el 2020, 2021 i 2022, amb un augment de la variabilitat entre els EAP.

En resum, tot i que la capacitat diagnòstica de l’atenció primària ha recuperat els nivells d’abans de la pandèmia en algunes malalties cròniques, n’hi ha d’altres com l’asma, la MPOC o CI que encara no s’han recuperat. A més, l’excés de diagnòstics d’hipercolesterolèmia hauria d’analitzar-se en més detall.

Per acabar, en aquest estudi no vam incloure els diagnòstics de càncers perquè ja els havíem analitzat en dos articles previs, un amb dades de 2020 i l’altre amb dades del 2021.

Publicat dins de Anàlisi, Inici | Etiquetat com a | Deixa un comentari

16 anys d’evolució

Com vam explicar fa un temps, fa més de 15 anys que des del SISAP treballem les dades de la història clínica electrònica d’atenció primària i construïm indicadors, avisos, webs, etc., per a que us puguin ser útils com a eines d’ajuda a la pràctica assistencial. Això vol dir també que fa més de 15 anys que calculem l’estàndard de qualitat assistencial (EQA). Com sabeu, l’EQA ha canviat molt al llarg d’aquests anys, però hi ha alguns indicadors que en formen part des dels inicis. Per exemple, tres dels indicadors de diabetis mellitus tipus 2 (DM2): el de control de la glicada, cribratge del peu i cribratge de la retinopatia

Tenir dades de tants anys ens ha permès veure quina ha estat l’evolució històrica d’aquests indicadors. En el següent diagrama de caixes es veu l’evolució de l’indicador de control de la glicada al llarg dels últims 16 anys:

El gràfic representa la distribució del resultat de l’indicador a nivell d’equip. La línia central marca la mediana del resultat i la mida de la caixa ens informa de la dispersió entre els equips.

I què veiem? 

Doncs que des del 2007 al 2019, l’evolució de l’indicador ha estat a augmentar el resultat i disminuir la variabilitat. Vam passar d’un resultat del 59,6% l’any 2007 a un 70,9% al 2019 (increment del 18,9%) mentre que les diferències entre els EAP (el que anomenem variabilitat) es va reduir de 0,0995 a 0,051 (reducció del 48%). Això que expliquem, és una de les coses que sol passar quan s’introdueixen indicadors: milloren els resultats i es redueixen les diferències entre els EAPs.

A la Figura també veiem l’impacte que va tenir la pandèmia (impacte que hem analitzat en diversos estudis, per exemple aquí, aquí i aquí). Així, al 2020 el resultat va caure al valor més baix de la sèrie històrica (55,8%, caiguda del 22% respecte al 2019) i amb un gran augment de la variabilitat (+142%!). Però, en canvi, durant el 2021 i 2022 (aquest últim amb dades només fins l’agost), el resultat torna a augmentar situant-se a nivell del 2015 i les diferències entre els EAP es fan més petites.

Finalment, us deixem amb dues figures més, per si voleu interpretar-les també vosaltres.

Publicat dins de Anàlisi, EQA, Inici | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Detall d’ activitats grupals i/o comunitària

Us informem que hem publicat a Longview el llistat d’activitats grupals i/o comunitàries dels equips d’atenció primària. Per accedir, ho podeu fer a través de Gestió clínica > Grupal i comunitària > Activitats grupals i/o comunitàries

Allà trobareu:

 • Codi de l’activitat
 • Tipus (C: comunitària, G: grupal, GC: Grupal i comunitària)
 • Activitat: subtipus d’activitat
 • Temàtica de l’activitat (segons les categories d’ECAP)
 • Títol de l’activitat
 • Data de l’activitat
 • Si compleix criteris per ser compatibilitzada als indicadors: validada i amb un seguiment (això últim en el cas de grupals +/- comunitàries)
 • Número total de sessions
 • Número total d’ hores
 • Número total d’ assistents
 • Si ha participat un/a referent de benestar emocional
 • Si ha participat un/a nutricionista

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | 2 comentaris