DBSForm

Què fa el DBSform?

 • El DBSform et permet: fer consultes sobre els teus pacients assignats si ets un metge de família, infermera, pediatre o odontòleg.
 • En aquestes consultes al DBSform hi podràs incloure filtres per edat, sexe, institucionalitzat o no, CRGs, dates de visita, problemes de salut, fàrmacs, dades de laboratori o algunes de les variables que hi ha codificades a l’e-CAP.
 • Un cop feta la consulta, obtindràs un llistat de pacients que compleixen aquests criteris, juntament amb els valors de les variables que has usat per fer la consulta.
 • La possibilitat de pujar com a visites virtuals tot o una part del llistat que s’ha tret.
 • Les dades s’actualitzen de forma setmanal.

Mira’t el vídeo de com funciona el DBSform en 5 minuts

Aquí podeu accedir al vídeo que han fet al Bloc de l’ECAP Central.

Com accedir-hi

 • Per poder accedir al DBSform s’ha d’entrar primer a l’e-CAP amb el teu usuari.
 • Després s’ha d’anar a dades clíniques i després a resultats SISAP. Has de tenir població assignada per poder veure els resultats del SISAP. Si no en tens no podràs veure-ho.

Accés a la base de dades de formació

 • Quan estiguis a un curs, o si vols veure si fas bé les consultes, accedeix a la base de des de formació triant l’opció de formació del desplegable d’entorn.

Entorn_formacio

 • Allà, podràs obrir en una altra pestanya l’examen d’avaluació. Emplena’l i quan l’acabis, prem corregir i veuràs el resultat.

559px-Avaluacio

Explicació dels diferents filtres bàsics que permet el DBSform

 • El DBSform té 4 tipus de filtres que es poden anar combinant: dades generals, problemes de salut, tractaments i variables.
 • Un cop finalitzades les condicions desitjades, per executar la consulta, s’ha de premer visualitzar, i al cap d’uns segons apareixerà el llistat de pacients amb els criteris seleccionats o el número de pacients sense llistat en el cas d’estar fent la formació.
 • Si vols fer una nova consulta, prem netejar.

Dades generals

Edat

 • El DBSform permet filtrar l’edat dels pacients.
 • Per defecte, posa de 0 a 120 i aquest és l’interval que es permet.
 • Es pot canviar de forma manual.

Sexe

 • El DBSform permet filtrar el sexe dels pacients.
 • Si la caixeta està marcada és que s’inclou en la consulta.
 • Per defecte, estan les dues marcades i les consultes ens tornaran homes i dones.

GMA

 • el DBSform ens permet filtrar per GMA.

Què és un GMA?

 • Aquí podeu veure l’explicació de què és un GMA.

Institucionalitzats o no

 • El DBSform permet filtrar per si la persona està institucionalitzada o no.
 • Per defecte, les caselles estan marcades i apareixen en els llistats els pacients institucionalitzats i els no institucionalitzats.
 • Per què en els llistats no apareguin, s’ha de desmarcar.

Data d’ultima visita

 • El DBSform permet filtrar per població atesa.
 • Per defecte la data mínima és 01/01/1990 i la data màxima és el dia actual, és a dir, que s’hagi visitat en qualsevol moment.
 • Es pot canviar usant el calendari o escrivint-ho a ma, sempre respectant el format dd/mm/aaaa, on:
  • dd: dia amb 2 dígits
  • mm: mes amb 2 dígits
  • aaaa: any amb 4 dígits

Entorn

 • Hi ha 2 entorns, el real i el de formació.
 • Per veure les dades reals i llistats, s’ha de triar l’opció de real, que és la que hi ha per defecte.
 • Si estàs en un curs, hauràs de triar l’opció de formació, que és igual per tothom. La diferència és que no veuràs llistats, sinó que només veuràs quants pacients compleixen les condicions que tu has posat. Aquest és el número que hauràs de posar en les avaluacions si es dóna el cas que estàs en un curs de DBSform.

Nacionalitat

El març del 2014 s’afegeix la nacionalitat del pacient. És la que codifica l’ECAP. La consulta s’ha de fer usant els % com a comodí.

Problemes de salut

 • El DBSform et permet filtrar per problemes de salut actius. Actius significa que es veuen a l’e-CAP en la pantalla de problemes de salut, i que no han estat ni eliminats ni donats de baixa.
 • Els problemes de salut estan agrupats i hi ha els més importants en atenció primària.
 • Tipus de filtres que pots fer:
  • Pots decidir si vols pacients amb aquell problema de salut o sense.
  • Si no poses cap data, et mostrarà els problemes de salut actius en qualsevol moment.
  • Pots decidir en quin període vols que estigui obert el problema de salut posant les dates. No pots posar només una data, han d’estar les dues plenes.
  • Si filtres per més d’un problema de salut, els pacients que sortiran al llistat tindran tots els problemes de salut que hauràs seleccionat. Per exemple si fas un filtre amb HTA i amb DM, al llistat et sortiran els pacients que tinguin HTA i DM.
 • El checkbox que hi ha a l’esquerra de cadascun dels problemes no serveix per cap filtre. Serveix per afegir al llistat de pacients que et surtirà, una columna dient si aquell pacient té o no el diagnòstic seleccionat. Això ens serveis per exemple, si volem un llistat de pacient amb insuficiència cardíaca i volem saber si tenen o no MPOC.

800px-Problemes2

Fàrmacs

 • El DBSform pot fer consultes de pacients que prenen o no fàrmacs.
 • Els filtres que permet actualment són els següents:
  • Permet filtrar per un grup de fàrmacs, com per exemple, AINE. Els grups de fàrmacs que s’han inclòs són els més importants en atenció primària.
  • Pots decidir si vols incloure en el filtre un o més grups de fàrmacs triant al desplegable l’opció amb.
  • Si no vols que un grup de fàrmacs aparegui, marca al desplegable l’opció sense.
  • Si amb el grup de fàrmacs no en tens prou i vols fer la cerca amb algun principi actiu, tria en el desplegable detalls. Se t’ha d’obrir una finestra amb els principis actius que conté aquest grup.
   • Pots triar-ne un o més.
   • I pots triar diferents opcions del filtre:
    • I: inclou els pacients amb tots els principis actius seleccionats.
    • O: inclou pacients amb algun dels principis actius seleccionats.
    • Inclou només els seleccionats: no inclourà cap dels altres principis actius que no haguem seleccionat. Per exemple, si volem treure el llistat de pacients que prenen paracetamol sol, no assocat amb cap altre fàrmac, haurem d’escollir aquesta opció, perquè sinó ens llistarà els pacients que prenen combinacions de paracetamol amb combinacions.
   • I si vols llistar els principis actius no recomanats a l’EQPF, ho podràs fer seleccionant els principis actius ombrejats en color taronja.
 • El checkbox que hi ha a l’esquerra de cadascun dels fàrmacs, no serveix per cap filtre a l’igual que els problemes de salut. Serveix per afegir al llistat de pacients que et surtirà, una columna dient si aquell pacient té o no el grup de fàrmacs seleccionat. Això ens serveis per exemple, si volem un llistat de pacients en tractament amb antidepressius si prenen o no ansiolítics.

Farmacs2

Variables que codifiquem a l’e-CAP

 • El DBSform permet filtrar per valors de variables.
 • Es pot filtrar per la presència o no d’un registre d’una variable.
 • Si no es posa data, té en compte a tots els pacients que tinguin algun registre de la variable.
 • Si es posa una data mínima i una data màxima (s’han de posar les dues), s’inclouran els pacients que tinguin almenys un registre en aquest interval de temps i al llistat apareixerà l’últim valor.
 • Als llistats apareixerà l’últim valor si en té més d’un.
 • El checkbox que hi ha a l’esquerra de cadascun dels fàrmacs, no serveix per cap filtre a l’igual que els problemes de salut i els fàrmacs. Serveix per afegir al llistat de pacients que et sortirà, una columna amb el valor, si el té d’aquella variable.