Informes ComHoFem

Els informes ComHoFem constitueixen una sèrie de publicacions de caràcter trimestral, elaborats pel Grup d’Avaluació Estratègica del SIDIAP i dirigits prioritàriament als professionals assistencials, amb l’objectiu de proporcionar una retroalimentació d’allò que es fa a la pràctica clínica.

Cada informe inclou una versió extensa, una versió breu i una presentació per tal que la pugueu fer servir en les sessions de la vostra unitat.

ComHoFem també es pot consultar a la  intranet de l’ICS i al web del SIDIAP.

Els informes publicats fins ara són:

Cribratge del càncer de pròstata (1r. trimestre 2019)

Malaltia renal crònica (4t. trimestre 2016)

Diabetis mellitus tipus 2 (2n. trimestre 2016)

Diferències en la salut a l’atenció primària: sexe, edat i privació (3r. trimestre 2015)

Prevenció quaternària a l’atenció primària de l’ICS (2n. trimestre 2015)

Maneig del risc trombòtic en la fibril·lació auricular (1r. trimestre 2015)