Evolució de les pneumònies a l’atenció primària durant la pandèmia

Fa unes setmanes vam  publicar un article on vam analitzar els diagnòstics de pneumònia de l’atenció primària i el seu ús com a indicador de seguiment epidemiològic durant la pandèmia de COVID-19. Vam comparar les pneumònies observades el 2020 amb les que s’esperarien segons l’evolució històrica, mitjançant una regressió ajustada per estacionalitat i epidèmia gripal. Els resultats es resumeixen en el següent gràfic:

En població adulta major de 15 anys trobem dos excessos de pneumònies, corresponents a les dues primeres onades de COVID-19. El primer, de març a maig, amb un excés de més de 11.700 pneumònies a tota Catalunya (increment del 150%) i un segon a l’octubre i novembre amb més de 1.300 pneumònies de més (57% d’increment respecte al que esperaríem). La monitorització dels diagnòstics de pneumònia de l’atenció primària ens pot servir com un indicador més de seguiment de la pandèmia que ens dona idea de la gravetat (complicació pneumònica) de cada moment, que s’avança a altres indicadors de gravetat com l’excés de mortalitat i que, a diferència dels indicadors d’ingrés hospitalari, es contextualitza en funció de les dades històriques. Abans d’aquest excés de març, també es detecta un excés d’un 20% en població major de 15 anys durant els mesos de gener i febrer del 2020. Tot i que aquest període coincideix amb l’època de pic de la grip, l’excés també podria ser degut a la circulació d’altres patògens ja que el nostre mètode ajusta les pneumònies pel nombre de diagnòstics de grip. Estudis previs també suggerien un excés de grip durant el mes de febrer que podria ser ja covid-19 circulant en la comunitat (https://bmjopen.bmj.com/content/10/7/e039369)

Cal destacar també que en nens menors de 15 anys no només no hem observat cap excés de pneumònies durant la pandèmia, sinó que hem detectat reduccions dels diagnòstics de fins a un 80% de manera sostinguda durant tots aquests mesos. Això és compatible amb el fet que la infecció per SARS-CoV-2 en nens és més lleu. A més, cal tenir en compte que les mesures adoptades (confinament domiciliari durant la primera onada i mesures de distanciament social, restriccions i mesures específiques a les escoles des de setembre) han pogut reduir la transmissió d’altres patògens que tradicionalment produïen pneumònies en nens. Finalment, s’està observant una menor circulació d’altres virus com el virus respiratori sincitial i la grip durant aquest hivern que ha pogut contribuir també a una reducció del nombre de pneumònies diagnosticades en nens.

L’anàlisi, que podeu llegir en aquest article es va fer amb dades fins a principis de desembre. Però quina ha estat l’evolució posterior? En el següent gràfic podem veure l’evolució de les pneumònies des del juny del 2020 fins al 30 d’abril del 2021:

Trobem tres períodes d’excés  cada cop menors en el grup de 15 a 64 anys (octubre 2020, gener i abril 2021). En majors de 64 anys, veiem els mateixos períodes d’excés de pneumònies a l’octubre i gener però pràcticament no hi ha excés a l’abril. En menors de 15 anys, el nombre de pneumònies observades s’ha mantingut tot el període per sota del que s’esperaria per l’època de l’any.

Publicat dins de Diagnosticat, Inici | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Hem afegit persones als llistats de vacunació de la COVID19

S’han afegit als llistats de vacunació COVID19 persones amb les característiques següents:

CaracterístiquesNúmero de persones
Persones amb tractament citostàtic 2.644
Persones amb tractament immunosupressor17.218
Persones amb la síndrome de Down entre 16 i 40 anys587

Totes elles pertanyen al grup del Ministeri (7) Menors de 70 anys amb condicions d’alt risc. I a observacions podeu veure la característica per la qual entra en el grup (7).

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

A partir d’avui obrim els llistats al grup (9) Persones nascudes entre 1962 i 1971

Per tant, en els llistats apareixeran persones que aquest any compleixen els 50 anys o majors.

Hem de tenir en compte algunes peculiaritats d’aquests llistats. 

Primer de tot, recordeu que hi ha usuaris que es vacunen indistintament en punts de vacunació o a l’atenció primària. Podeu saber que s’ha vacunat en un punt de vacunació pel lloc de la primera dosi i per la UP de programació de la propera vacuna (que no serà un EAP).

Apareixeran als llistats persones noves (i noves indicacions); són aquelles que formaven part d’algun grup de vacunació independent de l’edat, però que ara no entren per indicació laboral sinó per l’edat:

(1B) Personal de residències

(2/3A) Personal d’Atenció Primària i Hospitalària

(3B/3C) Altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari

(6) Treballadors essencials fins a 55 anys

Ara la columna ‘Indicació’ deixa de ser una prioritat i passa a ser informatiu, el criteri de prioritat és l’edat.

Els grups que es manté el criteri del grup i no de l’edat són:

(1A) Persones institucionalitzades

(4) Persones amb gran dependència

(7) Menors de 70 anys amb condicions d’alt risc (síndrome de Down)

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

A partir d’avui obrim els llistats de vacunació per la COVID19 del grup (5C i 8) Persones de 60 a 69 anys (1952-1961)

Recordeu que aquest grup de persones es poden vacunar tan en punts de vacunació com a l’Atenció Primària. 

Per poder diferenciar si una persona s’està vacunant a un punt de vacunació, teniu el lloc on s’ha posat la primera dosi.

Grup 5C – Persones de 66 a 69 anys

Grup 8 – Persones de 60 a 65 anys

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Segona edició del curs d’Eines d’ajuda a la presa de decisions basades en la informació de l’ECAP”

Des d’avui mateix fins el 30 de novembre del 2021 s’obren les inscripcions per la segona edició del curs online gratuït ”Eines d’ajuda a la presa de decisions basades en la informació de l’ECAP”, de 10 hores, desenvolupat pel SISAP en col·laboració amb la CAMFiC. El curs començarà el 27 de maig i finalitzarà el 31 de desembre de 2021.

La primera edició va tenir molt d’interès, fins a 1.911 alumnes inscrits, va ser valorada molt satisfactòriament, sobretot en l’aplicabilitat i utilitat dels coneixement adquirits en les tasques diàries, i va rebre moltes propostes de fer una segona edició.  

Durant el curs podràs revisar les diferents eines disponibles a ECAP que poden ajudar-te en la presa de decisions en el teu dia a dia a la consulta assistencial per tal que sàpigues com interpretar-les, com fer-les servir i on trobar-les. Les diferents eines disponibles les trobaràs agrupades en els mòduls.

  • Feedback i seguiment d’indicadors (poblacions, longitudinalitat, accessibilitat i l’EQA)
  • Recordatoris assistencials asincrònics (llistats de pacients, alertes, tasques pendents i self-audit) i sincrònics (avisos clínics i PREFASEG)
  • Formulari de Dades Bàsiques de Salut (DBSform)

El curs està dirigit a professionals assistencials que facin servir ECAP. El contingut està enfocat a que l’aprenentatge sigui pràctic, basat en exemples i exercicis de població adulta per tal d’entendre millor cadascuna de les eines. 

camfic.catcamfic.cat

Eines d´ajuda a la presa de decisions basades en la informació de l´ECAP

CAMFiC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 

Publicat dins de Inici | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Hem afegit el lloc on s’ha administrat la primera dosi de la vacuna

Des d’aquest matí (de moment només està publicat per administratius i al llarg del dia ho anirem publicant per altres perfils), veureu en els llistats de vacunes el lloc on s’ha administrat la primera dosi de la vacuna de la COVID19. El motiu pel qual hem afegit aquesta informació és perquè s’han obert els punts de vacunació poblacional per aquelles persones nascudes entre els anys 1942 i 1951 (grup del ministeri 5B Persones de 70 a 79 anys) i també apareixen en els llistats del SISAP-ECAP. És perquè pugueu identificar aquestes persones.

Publicat dins de Inici, Llistats | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Influència de l’organització i les característiques dels equips d’atenció primària en la longitudinalitat

Un dels quatre atributs essencials de l’atenció primària és el que es coneix com a longitudinalitat. És a dir, una relació continuada i estable entre un pacient i un únic professional. Existeixen evidències contrastades que una relació longitudinal s’associa amb un seguit de beneficis a tots els nivells com s’explica molt bé en aquest excel·lent article de la revista AMF: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2506. . 

Per mesurar la longitudinalitat, a nivell internacional s’han establert diferents indicadors, que des del SISAP els vam adaptar a la nostra realitat i els vam calcular a nivell d’EAP. També vam voler analitzar si la forma com s’organitzen els equips influïa en la longitudinalitat i acabem de publicar els resultats en el següent article:

https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-021-01414-y

És una anàlisi d’abans de la pandèmia, de finals del 2019.  En resum, trobem que tot i que en general la longitudinalitat dels EAP és bona,  els EAP que s’organitzen amb agendes d’urgència o que afavoreixen l’atenció immediata tenen menor longitudinalitat. La forma com ens organitzem impacta en la longitudinalitat i, per tant, també en molts altres aspectes relacionats amb ella.

Aquests resultats són rellevants també en el context de la pandèmia. Com s’explica en una editorial recent de la revista AMF que podeu llegir aquí, la pandèmia ha condicionat la forma com s’organitzen alguns EAP, promovent l’atenció immediata, les agendes comunes i, per tant, amb una pèrdua de longitudinalitat.

Això es veu bastant bé en el següent gràfic:

Aquí es mostra la diferència de la longitudinalitat entre gener i desembre tant per l’any 2019 com per l’any 2020. Observem que, mentre pel 2019 la longitudinalitat en general es manté (mitjana de la diferencia de 0, amb alguns EAP que l’augmenten i alguns que la redueixen però amb poca variabilitat); pel 2020 s’observa una reducció important de la longitudinalitat i un augment de la variabilitat, cosa que indica que no tots els EAP han reduït de la mateixa manera.

Finalment, en aquest gràfic de l’evolució dels quatre indicadors de longitudinalitat que calculem mensualment es pot veure que aquesta reducció es produeix a partir de l’inici de la pandèmia:

Recuperar la longitudinalitat (i amb ella tots els beneficis que comporta pels nostres pacients) serà un dels reptes del futur més recent.

Publicat dins de Anàlisi, Inici | Etiquetat com a , , | 1 comentari

EQA ASSIR 2021

Els professionals  d’ASSIR  ja poden visualitzar els canvis aplicats pel EQA 2021.

Aquest any, els indicadors que el formen són els mateixos que en 2020, però hi ha canvis en les metes, que tant a nivell de professional com d’equip seran per esforç (60%)

Es calculen de la següent manera:

1.- Es mira quin és resultat total del EQA amb la informació de desembre del 2020,

2.- La meta estàndard per l’ICS seria 45-70, però donat l’any que hem passat, la meta mínima i màxima en cada cas , es calcularà basant-nos en el càlcul d’esforç del 60%. Què vol dir ?

Doncs es tracta de calcular la  diferència entre la situació basal de cadascú i l’estàndard i aplicant un 60%; es segueix la fórmula següent:

Meta mínima = situació basal +( ( 45- situació basal)0.60)
Meta màxima= situació basal + (70 – situació basal)
0.60)

El professional o equip que en la situació basal ja té o supera el 45 de meta mínima, llavors la Meta mínima és 45
El professional o equip que en la situació basal ja té o supera els 70 de meta màxima, llavors la Meta màxima és de 70.

Publicat dins de Inici | 1 comentari

Brots verds

L’any passat les visites presencials a l’atenció primària (AP) es varen veure substancialment reduïdes en el context de la pandèmia per COVID-19. Vam passar d’un 78% de visites presencials l’any 2019 a un 27% durant l’any 2020 (visites presencials no relacionades amb la COVID-19)1. Aquest fet, com era esperable, es va acompanyar d’una disminució de les activitats preventives i del control clínic de malalties prevalents a l’atenció primària com són la diabetis tipus 2 o les malalties cardiovasculars, entre d’altres2.

Les dades epidemiològiques de la pandèmia han anat millorant, amb les seves onades, però continuen interferint en el dia a dia de l’organització i l’assistència dels equips d’atenció primària (EAP). Tot i així els EAP hem anat adaptant-nos a aquesta nova situació amb esforç per incrementar l’activitat presencial. Al març del 2021 s’han ofertat setmanalment un promig de 33 visites presencials (9C, 9R i 9D) a les agendes dels professionals dels equips.

Paral·lelament, veiem els primers brots amb millores en els resultats de control de malalties cròniques. Per exemple:

Control de l’HbA1C en pacients amb diabetis mellitus tipus 2

O el cribratge del peu diabètic

O el control de LDL-colesterol en pacients amb cardiopatia isquèmica o AVC

Esperem que a mesura que anem recuperant les visites presencials a l’atenció primària tinguem l’espai i el temps per recuperar amb qualitat l’atenció als pacients amb patologia crònica.

1.Guiriguet C, Coma E. La atención primaria en tiempos de pandemia. AMF 2021;17(3):122-123. Disponible en: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2903

2. Coma E, Mora N, Méndez  L, Benítez M, Hermosilla E, Fàbregas M, et al. Primary care in the time of COVID-19: monitoring the effect of the pandemic and the lockdown measures on 34 quality of care indicators calculated for 288 primary care practices covering about 6 million people in Catalonia. BMC Fam Pract. [Internet.] 2020;21:208. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12875-020-01278-8

Publicat dins de Inici | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Metes sintètic EQA a nivell professional

En posts anteriors us explicàvem la metodologia del càlcul del sintètic dels EQA del 2021 tant a nivell de professional com d’equip per Adults i per Pediatria.

Doncs avui, us podem informar que els professionals de Medicina, Infermeria i Pediatria ja poden visualitzar-les al seu SISAP-ECAP.

Recordeu que per poder visualitzar la meta mínima i la meta màxima heu de passar el ratolí per sobre dels punts totals (Sintètic).

Publicat dins de AG, EQA, Inici | Etiquetat com a , | Deixa un comentari