SISAP-ECAP per a professionals

El Sisap-eCap és l’aplicació web vinculada a l’eCAP on els professionals de l’atenció primària consultem els resultats dels nostres propis indicadors i, en alguns casos, els llistats de pacients que incompleixen els criteris definits per cada indicador. Hi poden accedir des d’ECAP els professionals que tinguin població assignada a través del menú Dades clíniques, clicant a Resultats SISAP.

L’aplicació funciona des del juny del 2006, quan es va estrenar amb només l’EQA. De mica en mica, s’han anat afegint més continguts, com els resultats de l’EQPF (que no calcula el SISAP, però), l’accessibilitat, les poblacions, les IT, les tires reactives, el control de TAO, la demanda aguda i altres indicadors. Tota aquesta informació està organitzada al Sisap-eCap a partir de diferents pestanyes  Es pot escollir veure tots els indicadors, només els desfavorables, els triats o els que només s’avaluen a nivell d’EAP.

s-e-1

Informacions bàsiques dels indicadors: Cada filera aporta la informació d’un indicadors, i s’hi mostren informacions com el resultat de l’indicador, els pacients no resolts, l’evolució durant els últims mesos, la detecció de l’indicadors, el percentatge de casos diagnosticats respecte els casos esperats i els punts assolits per cadascun dels indicadors que en formin part.

s-e-2

Detall de l’indicador: A la part dreta de cada fila apareix una creu. Quan hi cliquem, anirem a una pantalla de detall que mostra el resultat, informació mensual i una comparació del resultat amb el de l’EAP, el d’EAP de característiques socioeconòmiques i àmbit (rural o urbà) semblants,  i també amb el del SAP, territori i tot l’ICS.

s-e-3

Desactivar pacients dels llistats: Quan entreu als llistats de l’EQA, trobareu un botó que us permetrà ocultar pacients de qualsevol llistat (perquè, per exemple, ja sabeu que no compleixen la condició clínica de l’indicador però no voleu que us aparegui cada mes al llistat per revisar). Aquesta desactivació és pròpia de cada professional i per defecte tindrà una durada d’un any. Un cop ocultats, sempre que vulgueu els podreu recuperar per tornar-los a visualitzar. Cal tenir en compte que el fet d’ocultar pacients d’un llistat NO els exclou de l’indicador.

Poblacions: A la pantalla de Població podreu veure les característiques de la població assignada del vostre cupo. Podeu filtrar-la per assignada o atesa, i en el gràfic teniu la comparació amb la mitjana per franges d’edat comparat amb la resta del vostre equip.

s-e-4

Alertes: Es tracta d’alertes de farmàcia que s’estan treballant conjuntament amb la Unitat de Farmàcia. Hi podeu trobar llistats i indicadors sobre prescripció farmacològica en pacients amb contraindicacions.

Altres: Aquí hi trobareu indicadors clínics que no formen part de l’EQA